Flash מערכות אינטרנט
אתר אינטרנט
האחיות ברגר
MOBILE
ייעוץ MMI עמוד הבית
SharePoint
שיתופי פעולה צרו קשר
בינת תוכנה | חברת בינת תוכנה עוסקת במגוון תחומי פיתוח, ביניהם שיירפוינט ודוט נט. שיתוף הפעולה מחבר בין יכולות ה-MMI והעיצוב של האחיות ברגר לבין יכולות הפיתוח והאפיון של בינת תוכנה
קומטק | קומטק היא בית תוכנה תחת חברת מלם. החברה מתמחה בפיתוח בסביבת דוט נט
KNOWEDGE | חברת KNOWEDGE עוסקת בתחומי ניהול ידע, שיירפוינט ומערכות מידע.
WEBSIO | חברת WEBSIO עוסקת בעיקר באפיון ופיתוח בתחום שיירפוינט.
חזיון | חברת חזיון מתמחה בהפקות מורכבות של מצגות וסרטי וידאו לפרסומות, תערוכות ותדמית. שיתוף הפעולה הוא במתן פתרונות עיצוב למצגות ולאתרי אינטרנט
שחר ברגר | שחר ברגר הוא מעצב המתמחה בסביבת פלאש. שיתוף הפעולה מחבר בין יכולותיו של שחר בעיצוב ובפלאש לבין היכולות של נטע בעיצוב ובאינטרנט.
TRUSTEC | חברת פיתוח תוכנה בסביבת דוט נט עם התמחות בשרפוינט ו-CRM
E4D | בית תוכנה בתחומי דוט נט ושרפוינט